#1от100: Буквар за билингви

20.12.2021    |    Габриела Илиева
С поредицата #1от100 искаме да ви представим част от заглавията от "Библиотека във всеки дом", които смятаме, че заслужават по-специално внимание. В този блогпост ще ви разкажем за Бувкар за билингви - помощник за ученици билингви и деца със затруднения при четене. 

Билингвизмът представлява проблем, на който не се обръща достатъчно внимание, а е пряко свързан с образованието в България. Децата с различен говорим език от български трябва да могат да се впишат в социалната среда на подрастващите. Този проблем води до изоставане с учебния материал и има своето отражение върху психиката на такива деца, които понякога са от етномалцинствени общности. Често такива са и децата в домовете, които ние подкрепяме.

Щастливи сме, че преподаваме.bg, с подкрепата на "Заедно в час", ще се включат в нашата коледна кампания "Библиотека във всеки дом" като ни осигурят 15 буквара за билингви и 15 учебни помагала, създадени специално за нуждите на учениците билингви и децата със затруднения с четенето. Чрез тях децата ще могат много по-лесно да усвоят нужните знания за базова грамотност. Учебните материали са разработени от специалист логопед съвместно със специалисти по ранно двуезично развитие. Към всяка тема има подробни методически указания и насоки за работа, които помагат на възрастния да подкрепи детето.


Букварът всъщност е подходящ за всички деца, тъй като дава разнообразни възможности за допълнителна подкрепа по български език, а и сам по себе си е доста интересен. Всеки може да заяви такъв тук: Безплатен буквар и материали за деца билингви - Prepodavame.bg. Материалите съдържат общо 40 теми. Заявен пакет включва следните неща:
  • Буквар за детето (версия за деца) – съдържа работни листове с илюстрирани упражнения за четене.
  • Буквар за учителя (версия за водещия – учител/доброволец/родител) – съдържа историята рамка за всяка буква, работните листове за децата и подробни методически указания за работа към всеки от тях.
  • „Моите букви“ – илюстрирано приложение за тактилни букви, даващо възможност на децата да създават собствена азбука и да проследяват напредъка си.
  • Диагностика 4-12 клас (онлайн издание)
  • Наръчник за интегрирана езикова подкрепа (онлайн издание) - Публикувани статии и материали за деца билингви и работата с тях
  • Имейл бюлетин с допълнителни ресурси за работа с деца билингви
#1от100 #БиблиотекаВъвВсекиДом
Към блога
Този сайт използва "бисквитки" ПРИЕМАМ