За нас

Сайтът www.podarivreme.org е собственост на фондация “Подарете книга” (наричана за краткост „Фондацията“), с адрес на регистрация ул. Цанко Церковски 58, гр. София, ЕИК 176256918, регистрирана в Софийски Градски Съд по дело 76/2012, и регистрирана към Министерството на правосъдието като неправителствена организация в обществена полза.

Фондацията е регистрирана към Агенция социално подпомагане и Държавна агенция за закрила на детето като Мобилен център за предоставяне на социални услуги.

Фондация “Подарете книга” е регистрирана администратор на лични данни със срок до 25.05.2018 г. След тази дата, лични данни се съхраняват на основание на отговорността на Фондацията във връзка с предоставянето на услуги по лиценз за Мобилен център и достъпа до центрове за настаняване на деца от резидентен тип. Не само отговорността към АСП и ДАЗД, но и отговорността за безопасността на децата, с които работим, налагат нуждата от събиране на конкретни лични данни, описани по-долу.

Общи условия

Общи условия за ползване на www.podarivreme.org

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия. Те представляват обвързващо споразумение между фондация “Подарете книга” и вас като потребител на услугите, предлагани на www.podarivreme.org. Със зареждане на информацията на заглавната страница/навлизане на вътрешна страница/натискане на активен линк на сайта вие приемате и се задължавате да спазвате тези Общи условия.

Общите условия са винаги достъпни на www.podarivreme.org, като фондация “Подарете книга” има право да ги изменя и допълва по всяко време без предварително предизвестие. За ваше улеснение при промяна на Общите условия публикуваме известие с дата на последното изменение в нашия блог.

Достъп до услугите, предоставяни на www.podarivreme.org

Достъпът до www.podarivreme.org е организиран така, че позволява да се информирате за нашите дейности без да предоставяте информация за вашата самоличност.

Когато желаете да се запишете за посещение в нашия календар на www.podarivreme.org можете да изберете дали да направите това без регистрация или да създадете ваш индивидуален клиентски профил. За да направите това, вие трябва да сте пълнолетен гражданин и да предоставите актуална и точна информация за вашата самоличност.

В случай, че желаете да направите дарение, тогава предоставянето на лични данни става посредством и чрез системата PayPal и банката оператор. В случай, че желаете да получите сертификат и удостоверение за дарение, следва да заявите това на следния e-mail адрес pk@podaretekniga.org.

Защита на личните данни

Фондация “Подарете книга” обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (Регламент 2016/679) и предприема необходимите мерки за тяхната защита. Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено за предоставяне на желаната от вас услуга, и с цел осигуряване безопасността на децата, с които работим. 

Попълвайки данните си или извършвайки регистрация вие се съгласявате фондация “Подарете книга” да обработва личните ви данни за изпълнение на дейността, включително за установяване на директен контакт с вас в случай на въпроси относно правилното изпълнение на дейността, както и за подобряване на обслужването на www.podarivreme.org. Вашите данни няма да бъдат редактирани, предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от описаните без вашето изрично предварително разрешение освен в случаите, когато това се изисква по закон.

Потребителите, абонирани за нашия бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време като натиснат бутон „unsubscribe from this list“ и следват понататъшните указания.

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на социални услуги, фондация “Подарете книга” отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Фондация “Подарете книга” събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на социални услуги и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като потребител/ползвател;
 • Изпълнение на задълженията на Фондация “Подарете книга”;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Фондация “Подарете книга”;
 • За целите на легитимния интерес на Фондация “Подарете книга”

Фондация “Подарете книга” е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Фондация “Подарете книга” събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с предоставянето на нашите социални услуги, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • регистрация на участник в събитие, организирано от Фондация “Подарете книга”;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договор за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

Фондация “Подарете книга” спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Фондация “Подарете книга” може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Фондация “Подарете книга”

Фондация “Подарете книга” извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в интернет страницата podarivreme.org за, която служи като платформа за предоставянето на социални услуги и др. – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга;
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до ползвателите на нашите социални услуги;
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до ползвателите, които са заявили, че желаят да го получават;

Фондация “Подарете книга” обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в интернет страницата между Вас и Фондация “Подарете книга” се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и други информации и контакт.
 • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил.
 • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в интернет страницата между Вас и Фондация “Подарете книга” се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които Фондация “Подарете книга” обработва – При влизане в нашата интернет страница или във Вашия профил, Фондация “Подарете книга” събира данни за използвания IP адрес.
 • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
 • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 

Фондация “Подарете книга” не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Фондация “Подарете книга” съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в интернет портала на фондацията. След изтичането на този срок, Фондация “Подарете книга” полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Фондация “Подарете книга” Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси и задължения на Фондация “Подарете книга” или друго.

Фондация “Подарете книга” съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Фондация “Подарете книга” може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Фондация “Подарете книга” Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети страни, държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фондация “Подарете книга” за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

Фондация “Подарете книга” може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще стане неактивен.

 

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Фондация “Подарете книга” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Фондация “Подарете книга” Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Фондация “Подарете книга” си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в интернет страницата или с отправяне на искане до Фондация “Подарете книга”.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Фондация “Подарете книга” изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Фондация “Подарете книга” има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фондация “Подарете книга”;

 

Фондация “Подарете книга” не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Фондация “Подарете книга”, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред фондацията, като представите своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост.

 

Фондация “Подарете книга” не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу нея съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Фондация “Подарете книга” да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Фондация “Подарете книга” да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Фондация “Подарете книга” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Фондация “Подарете книга” имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да видите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на социалнтие услуги предоставяне от Фондация “Подарете книга”, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Вие можете да поискате от Фондация “Подарете книга” директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Фондация “Подарете книга” да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Фондация “Подарете книга” може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Фондация “Подарете книга”, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Фондация “Подарете книга” установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

Фондация “Подарете книга” не е длъжна да Ви уведомява, ако:

 • е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

За целите на дейността си, Фондация “Подарете книга” предава необходимата информация към съответните центрове за настаняване на деца от резидентен тип, с които работим.

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети страни.

 

Други разпоредби

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Участие в посещенията, обявени на www.podarivreme.org

Платформата www.podarivreme.org има за цел да представи датите на посещенията на центрове за настаняване на деца в цялата страна. Записването чрез сайта, запазва мястото ви за пътуване с транспорт, организиран от Фондацията и достъп до институцията САМО в обявените дати и организираните посещения в присъствието на координатор, посочен от Фондацията и обявен на сайта. Посещения извън тези събития могат да се организират единствено с изричното съгласие на Фондацията или на съответните органи на АСП.

Подробни лични данни, включително ЕГН се събира чрез декларация от всеки доброволец при първото му посещение. Декларацията [link] съдържа основни правила и насоки, които доброволецът следва да спазва. Личните данни в нея се събират с цел идентифициране на доброволеца в случай на необходимост или проверка от съответните институции.

Фондация „Подарете книга“ има право да откаже достъп до конкретна или всички институции в обявените посещения, без да има задължение да обоснове отказа си. Предвид отговорността, която носим за децата, с които работим както пред АСП, ДАЗД, така и пред обществото, това е наше право и задължение в случаите, когато преценим, че даден доброволец може по-скоро да навреди, отколкото да помогне на децата.

Сигурност

Podarivreme.org ползва cookies (бисквитки), за да ви разпознава (анонимно) и следи поведението на потребителите на сайта. Тази информация се използва с цел подобряването на сайта.

Podarivreme.org може да записва IP адреса ви само за предотвратяване на измами, и проблеми, както и за събиране на демографска информация (анонимно).

Предели на отговорност

Отговорността за всички действия, извършени от името на регистриран потребител чрез използване на неговото потребителско име и парола, се носи от лицето, чиито данни са посочени в клиентския профил. Фондация “Подарете книга” не носи отговорност за неоторизирано използване на вашия клиентски профил от трети лица.

Фондация “Подарете книга” има право да откаже да работи с лице, предоставило невярна или неточна лична информация и да заличи без предизвестие неговия профил. Фондация “Подарете книга” има право да откаже да изпълнява своята дейност с лице, което е упражнило правото си на отказ от доброволчество повече от един път.

Права на интелектуална собственост

Домейнът podarivreme.org, текстовото и визуално съдържание на сайта са изключителна собственост на Фондация “Подарете книга”. Всяко използване на посочените обекти на интелектуална собственост може да се извършва единствено и само с предварителното писмено съгласие на фондация “Подарете книга”.

За въпроси

Ако имате въпроси, пишете ни на pk@podaretekniga.org

Актуална редакция на Общите условия в сила от 21.02.2018 г.

Този сайт използва "бисквитки" ПРИЕМАМ