Стипендията

Какво е Стипендията?

Стипендията на "Подарете книга" е предизвикателство, което отправяме към децата и техните ментори-добрволци. Всяко дете на възраст от 8 до 18 години има възможност да си постави цел от предварително даден списък и заедно с неговия доброволец да работят за постигането ѝ. Всяко дете, постигнало целта си в срок, ще получи еднократна стипендия от 100 лв., след което има право да се включи отново с друга цел!

Как?

1.  Избери предизвикателство от зададения списък. Ако искаш да постигнеш нещо друго, което не виждаш в списъка, го обсъди с доброволеца си.

2.   Попълни формуляра за записване (попълва се от доброволеца). Важните неща, които трябва да отбележите, са колко време ще работите по целта и периода на отчитане.

3.   Работи за постигане на целта и отчитайте редовно прогреса си чрез формуляра за отчитане на прогрес.

4.   След успешното завършване на целта, ще получиш стипендията!


Важно! Всяка от дейностите трябва да е отчетима:

Ако измислиш свое предизвикателство, заедно с доброволеца трябва да се напишат поне 5 дейности, които трябва да са постигнати за въпросния период. Хубаво е да завършва с дейност, която обобщава целта - т.нар финален проект, който да е доказателство за усилията и постигнатата цел.

При ползване на KhanAcademy детето трябва да влезе в класната стая на Подарете Книга (ключ WSRKR3CD), за да можем да виждаме постиженията.

Алтернативни доказателствата могат да бъдат снимки, видео или други дигитални формати. Например: ако се изработва плакат, рисунка или презентация, доброволецът трябва да я качи в отчетната форма.
 

Пример: Ивана ще завърши успешно онлайн обучение за ниво А1 по английски в срок от 5 месеца. За да постигне целта си, Ивана всяка сутрин ще прави по 3 упражнения от учебната тетрадка, ще гледа по 2 видео урока и ще учи 15 нови думи, а веднъж в седмицата ще си прави видеоразговор със своя доброволец и заедно ще преговарят наученото. След всяка среща доброволецът отбелязва новите постижения във формуляра. 

Този сайт използва "бисквитки" ПРИЕМАМ