Час по функционална грамотност

Час по функционална грамотност

20.00 лв.
Много от децата в домовете имат проблеми с базовата и с функционалната грамотност. Не е рядкост да видиш дете в шести клас, което чете буква по буква. Ние не искаме да ги научим да пишат анализ на литературен текст или да решават квадратни уравнения. Искаме да ги научим да четат, пишат и смятат.

Дарение: 20 лв. за час