Ние сме фондация "Подарете книга"

www.podarivreme.org I www.podaretekniga.org 

На децата, които живеят в институция им липсва онзи значим възрастен, който да ги подкрепя, напътства и понякога дори мъмри. "Подарете книга" знае, че това е важно и ги среща с доброволци, готови да работят с тях, да са техни ментори и приятели. Правим това 8 години и вече сме

 ♦  мрежа от 500 активно ангажирани доброволци, които
 ♦  подкрепят дългосрочно 400 деца, живеещи в 18 институции в страната
 ♦  с над 2000 подарени дни всяка година и 

Извън описанието на дейността ни с думите, които ние използваме, редно е да споделим и сериозната част. Фондация „Подарете книга” работи като Мобилен център за работа с деца на основание лиценз за предоставяне на социални услуги на ДАЗД с №1124 от 22.12.2016 г. и удостоверение за регистрация №01874-0001/Заповед №РД1459/29.12.2016г. на АСП. В рамките на дейността си, фондацията организира и финансира ежемесечни посещения на доброволци при деца, настанени в резидентни услуги на територията на цялата страна, както и педагози, които да подпомагат децата в образователните им нужди. Финансирането на пътуванията на доброволците е осигурено чрез дарения от частни лица и компании.

 

Вярваме, че за децата е важно

 • да общуват с различни хора, които да им помагат да мечтаят за различни неща - това, което прави всеки доброволец при първите си посещения
 • да имат един значим възрастен, който им бъде подкрепа, опора и приятел - това, което правят дългосрочните доброволци, онези, които вече са приятели на децата
 • да бъдат грамотни и да има кой всяка седмица да им помага с уроците - това, което правят нашите учители

Фондацията сключва договор с всяка от институциите, които посещава и които са обявени на картата на www.podarivreme.org, като поема задължения на база лиценза си от ДАЗД да следи за безопастността на децата във връзка с посещенията на доброволците. Тези задължения вменяват и задължения към доброволците, които участват в посещенията. Всеки доброволец подписва декларация с информирано съгласие, в която те са упоменати. Задълженията на фондация "Подарете книга" по всеки типов договор са:

 • Да поддържа регистър с имената и декларации за информираност всички доброволци, участващи в дейностите на фондацията, като съхранява тази информация в елетронен регистър със срок минимум 5 години;
 • Да съхранява пакет документи за всеки от доброволците, участващи в повече от една среща с децата по дейността по настоящия договор, следната информация: автобиография/ мотивационно писмо, декларация за досъдебно производство и свидетелство за съдимост;
 • В специфични случаи да изисква допълнителни документи като удостоверение за досъдебно производство, или друго, или да преустанови достъпа на доброволци, които счита за застрашаващи безопасността на децата;
 • Да следи за добросъвестно изпълнение на доброволческата дейност;
 • Да информира координатор на фондацията за инциденти, за наблюдавани проблеми или особености в поведението на дете;
 • Да не предприема действия с децата извън договорената доброволческа дейност;
 • Да опазва здравето, живота и достойнството на децата;
 • Да спазва и защитава детските права, да уважава личността на детето и неговото семейство;
 • Да предпазва детето от всички вредни и неморални влияния;
 • Да поощрява позитивно поведение, изслушва, успокоява децата и да проявява разбиране;
 • Да общува с персонала и да предоставя информация научена от детето при полагане на доброволчески труд, ако тя касае нарушаване на детските права, отношения в групата или друга, която е важна за развитието на детето и неговото поведение;
 • Да не коментира пред децата произхода им, близките им, поведението им и информация станала му известна при полагане на доброволчески труд по начин, който накърнява достойнството на детето и наранява чувствата му;
 • Да не прокламират пред децата и персонала партийни, расови, религиозни и други подобни идеи;
 • Да не търси от свое име, от името на децата, персонала или от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лична финансова изгода;
 • Да не използва по неправомерен начин името, дейностите или собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • Да поддържа добри отношения с децата, персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и останалите доброволци;
 • Да полага усилия за спазване на поетите ангажименти към децата;
 • Да спазва приетият от институцията Кодекс на детската сигурност и закрила.

В случай на въпроси или искане на повече информация, пишете ни на pk@podaretekngia.org

ПЪРВИ СТЪПКИ

Първи стъпки - най-важното, което един доброволец трябва да знае

БИБЛИОТЕКА

Библиотека - закони, документи и формуляри, които могат да ти бъдат полезни

ВЪПРОСИ

Въпроси - често задавани въпрос

Към кого да се обърна, ако имам въпрос?

Ако въпросът Ви е свързан с конкретен дом или дете, можете да се обърнете директно към нашите координатори. За всякакви други въпроси свързани с Фондация "Подарете книга" можете да ни откриете на телефон 088 55 444 35.

В колко часа се връща обикновено бусът с доброволците?

Зависи от дома, който посещаваме и от неговата отдалеченост от София, но се стараем най-късно в 19:00ч. отново да сме пред БНБ.

Какво трябва да нося?

Единственото, което е необходимо да носиш е доброто ти настроение!

Евентуално (при голямо желание) можеш да вземеш и някоя книжка със себе си и да я подариш на някое от децата.

Съветваме те при първите посещения да не носиш нищо материално на децата (телефон, лаптоп, mp3 player и др.), защото е важно децата да те приемат като приятел, а не като "банкомат". С течение на времето и като се опознаеш с конкретно дете, можеш сам да прецениш какво да му подариш.

На каква възраст са децата?

Децата в домовете, които посещаваме, са на възраст между 7 и 18 години.

Как да си избера дете?

Избирането на дете става по най-естествения начин - както си избираш приятел.
Просто се запознай с няколко деца и виж с кое ще ти е най-лесно и приятно да общуваш. Естествено приятелството е двустранен процес и е необходимо взаимно да се харесате.

Ако съм със собствен транспорт в колко часа трябва да съм пред дома?

За всеки дом е различно. Свържи се с координаторa за конкретния дом и той ще те упъти в колко и къде трябва да бъдеш.

Информация за координаторите можеш да намериш на страничката на самия дом.

Мога ли да поддържам връзка с детето, с което съм се сприятелил, от разстояние?

Да, можеш.
Децата имат достъп до интернет в домовете и доста от тях са активни в социалните мрежи. Също така голяма част от тях имат и лични телефони.

Ако забележа, че детето има някакъв проблем към кого да се обърна?

Съветваме те да се свържеш с наш координатор или да ни пишеш на pk@podaretekniga.org.

Какви книжки да нося?

Ако имаш желание да занесеш книжки на децата, нека са такива, каквито биха ги запалили по четенето.
Подбери книжки, които теб са те вдъхновили и са те накарали да обикнеш книгите.

Мога ли да даря книжки без да идвам при децата?

На този въпрос обикновено отговаряме: "Ние не носим книги в домовете. Водим доброволци, които да подарят книги на децата, защото и хората и книгите са важни!"
Затова най-искрено те приветстваме да дойдеш с нас и лично да подариш книжки на децата. Не е страшно, НАИСТИНА!

Посещавате ли и други домове освен тези на картата?

За момента нямаме възможност да увеличим броя на домовете, които посещаваме, но се надяваме в най-скоро време да можем да организираме посещения до всички съществуващи институции за деца, лишени от родителска грижа. И така докато постигнем най-голямата ни мечта... До всяко дете - доброволец!

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!