Ние сме фондация "Подарете книга"

www.podarivreme.org I www.podaretekniga.org 

На децата, които живеят в институция им липсва онзи значим възрастен, който да ги подкрепя, напътства и понякога дори мъмри. "Подарете книга" знае, че това е важно и ги среща с доброволци, готови да работят с тях, да са техни ментори и приятели. Правим това 8 години и вече сме

 ♦  мрежа от 500 активно ангажирани доброволци, които
 ♦  подкрепят дългосрочно 400 деца, живеещи в 18 институции в страната
 ♦  с над 2000 подарени дни всяка година и 

Извън описанието на дейността ни с думите, които ние използваме, редно е да споделим и сериозната част. Фондация „Подарете книга” работи като Мобилен център за работа с деца на основание лиценз за предоставяне на социални услуги на ДАЗД с №1124 от 22.12.2016 г. и удостоверение за регистрация №01874-0001/Заповед №РД1459/29.12.2016г. на АСП. В рамките на дейността си, фондацията организира и финансира ежемесечни посещения на доброволци при деца, настанени в резидентни услуги на територията на цялата страна, както и педагози, които да подпомагат децата в образователните им нужди. Финансирането на пътуванията на доброволците е осигурено чрез дарения от частни лица и компании.

 

Вярваме, че за децата е важно

 • да общуват с различни хора, които да им помагат да мечтаят за различни неща - това, което прави всеки доброволец при първите си посещения
 • да имат един значим възрастен, който им бъде подкрепа, опора и приятел - това, което правят дългосрочните доброволци, онези, които вече са приятели на децата
 • да бъдат грамотни и да има кой всяка седмица да им помага с уроците - това, което правят нашите учители

Фондацията сключва договор с всяка от институциите, които посещава и които са обявени на картата на www.podarivreme.org, като поема задължения на база лиценза си от ДАЗД да следи за безопастността на децата във връзка с посещенията на доброволците. Тези задължения вменяват и задължения към доброволците, които участват в посещенията. Всеки доброволец подписва декларация с информирано съгласие, в която те са упоменати. Задълженията на фондация "Подарете книга" по всеки типов договор са:

 • Да поддържа регистър с имената и декларации за информираност всички доброволци, участващи в дейностите на фондацията, като съхранява тази информация в елетронен регистър със срок минимум 5 години;
 • Да съхранява пакет документи за всеки от доброволците, участващи в повече от една среща с децата по дейността по настоящия договор, следната информация: автобиография/ мотивационно писмо, декларация за досъдебно производство и свидетелство за съдимост;
 • В специфични случаи да изисква допълнителни документи като удостоверение за досъдебно производство, или друго, или да преустанови достъпа на доброволци, които счита за застрашаващи безопасността на децата;
 • Да следи за добросъвестно изпълнение на доброволческата дейност;
 • Да информира координатор на фондацията за инциденти, за наблюдавани проблеми или особености в поведението на дете;
 • Да не предприема действия с децата извън договорената доброволческа дейност;
 • Да опазва здравето, живота и достойнството на децата;
 • Да спазва и защитава детските права, да уважава личността на детето и неговото семейство;
 • Да предпазва детето от всички вредни и неморални влияния;
 • Да поощрява позитивно поведение, изслушва, успокоява децата и да проявява разбиране;
 • Да общува с персонала и да предоставя информация научена от детето при полагане на доброволчески труд, ако тя касае нарушаване на детските права, отношения в групата или друга, която е важна за развитието на детето и неговото поведение;
 • Да не коментира пред децата произхода им, близките им, поведението им и информация станала му известна при полагане на доброволчески труд по начин, който накърнява достойнството на детето и наранява чувствата му;
 • Да не прокламират пред децата и персонала партийни, расови, религиозни и други подобни идеи;
 • Да не търси от свое име, от името на децата, персонала или от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лична финансова изгода;
 • Да не използва по неправомерен начин името, дейностите или собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • Да поддържа добри отношения с децата, персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и останалите доброволци;
 • Да полага усилия за спазване на поетите ангажименти към децата;
 • Да спазва приетият от институцията Кодекс на детската сигурност и закрила.

В случай на въпроси или искане на повече информация, пишете ни на pk@podaretekngia.org

ПЪРВИ СТЪПКИ

Първи стъпки - най-важното, което един доброволец трябва да знае

БИБЛИОТЕКА

Библиотека - закони, документи и формуляри, които могат да ти бъдат полезни

ВЪПРОСИ

Въпроси - често задавани въпрос

Що е то доброволец?
Доброволец е някой, който по свое желание се заема с добротворческа дейност или работа, независимо дали самостоятелно или чрез предоставяне на доброволен труд за определена кауза. Чувството на удовлетворение или уважение могат да бъдат награда за доброволния труд, но не и финансовата изгода – доброволците извършват своята дейност напълно безплатно. В зависимост от каузата, доброволците развиват специфични умения, но винаги общото между истинските доброволци по призвание е ентусиазма и радостта, от извършваната дейност.


Доброволецът на „Подарете книга“?
Доброволецът на фондация „Подарете книга“ е доброволец на дете. На децата, отглеждани в институция, не им липсват само родители (макар че всички усилия са насочени към този проблем), но им липсва и целият кръг хора наоколо – приятели, роднини, каки, батковци, съседи, хора за пример. Общуването с хора извън институцията е изключително важно за възпитанието им, независимо дали се изразява в четене или в игра на футбол. Когато доброволецът и детето станат истински приятели, фондацията вече дори не е нужна – те ще бъдат приятели, дори фондацията утре изненадващо да изчезне.

Съвети за доброволеца
Всеки от нас поне веднъж е изпадал в ситуация, когато иска да направи нещо полезно за някой в нужда, но не знае какво да е, как да се справи сам и къде да открие нуждаещите се. Ние, от Фондация „Подарете книга”, правим точно това – помагаме на деца, настанени в институция, като помогнем на доброволците да стигнат до децата и младежите.
Опитът ни показва, че не съществува утвърден начин за комуникация с децата в институция. Подходът винаги е индивидуален и съобразен изцяло с нуждите на детето – както при приятелството. И все пак има няколко основни правила, които се спазват винаги, а именно:

- пазим живота и здравето на детето;
- грижим се за достойнството му;
- спазваме правилата за поведение, зададени от институцията;
- съобразяваме се с Политиката и Етичния кодекс на Фондация „Подарете книга”;
- извеждаме децата извън територията на дома само с придружител или след изричното разрешение на служител от институцията, където детето е настанено

Останалото е един необятен свят от различни начини да прекараме времето с децата забавно и приятно: играем игри, четем книжки, рисуваме, правим си театър, състезаваме се, изработваме играчки, плетем мартеници, боядисваме яйца, и т.н.

Специална квалификация и опит от доброволците ни не се изисква. Достатъчно е да има желание, мотивация и постоянство… то ни е най-важно, защото истинските приятелства и добрите резултати изискват време и отдаденост. А и защото децата са били оставяни неведнъж и е добре да им спестим поредната раздяла и разочарование.

Пътуванията.
Организираните ни посещения се случват веднъж в месеца. За да улесним пътуванията на многобройните доброволци от София до домове в друг град са организирани бусове, наети от фондацията. При желание можем да съдействаме за това да ви допуснат в институцията и извън организираните ни събития. По този начин всеки, който има желание и време да се вижда по-често с децата, ще получи тази възможност. През останалото време доброволците общуват с децата по телефона, интернет, пишат си писма дори – както всички ние общуваме с приятели.

Приятел на дете!
Доброволецът всъщност не предоставя доброволен труд, а приятелство. Приятел на дете се става както се става и на възрастен – с време. Както всяко приятелство то може да се случи бързо, може да се случи след много срещи, или пък да се оформи група приятели. Имайте търпение в началото, ще отнеме време, няколко посещения, докато си намерите вашето дете, или то ви намери, или пък намерите група деца, с които се разбирате. Всичко се случва естествено, както при другите ни приятелства.

Да променим системата!
Всеки доброволец е изправен пред голям шок, когато се запознае с децата. Въпреки все по-често реновираните сгради, децата имат проблеми в училище, често трудно пишат и четат, повтарят класове …или по-лошо – не повтарят класове, но някак си стигат до 8-ми клас със знания за 1-ви. Не е имало случай това да не натъжи някой нов доброволец, и всеки иска някакси да го промени, по възможност в рамките на месец. Научавайки тъжните истории на някои от тях, човек започва да набира хъс да промени системата. Тъй като много доброволци са минали през този момент (може би всички), важно е да обсъдите нещата с координаторите и да научите техния опит – защото заедно можем да променим системата, дали капка по капка с подаряване на време, или с революция, ние сме на среща, но нека бъде заедно. И другата страна на монетата – не си тръгвайте, когато видите колко е трудно. Може детето, с което се сприятелите, никога да не се научи да чете, ако има тежка дислекция или умствено изостване например, но пък ще знае, че има един човек там някъде, на когото може да се обади, когато му е тежко, и вие можете да се обадите на него също.


Заниманията.
Ставайки доброволец в инициатива на фондация, носеща името „Подарете книга“, всеки очаква, че веднага ще започнем с книги, енциклопедии, уроци и диктовки. Това е една от крайните цели, разбира се, но опитът ни от вече 5 години работа с деца в институции показва, че е добре да забавите този момент, докато не установите по-трайни отношения с „вашето” хлапе/ младеж. Нека първите ви три-четири срещи протичат в разговори и игри и след като прецените какви са образователните нужди на детето, спокойно може да пристъпите към наваксването на пропуските в уроците. И ако изпитвате затруднения или имате нужда от материали, от съвет, или просто от подкрепа, помнете, че ние винаги сме насреща. Споделете ни и ще ви помогнем с всичко необходимо.

Подаръци и придобивки!
Вярваме, че нищо лошо няма да сполети децата, ако изживеят детството и младежките си години без да ползват най-новия телефон или да носят модерни и скъпи дрехи. В този смисъл съветваме доброволците си да наблегнат на качеството и количеството на времето, прекарано с децата и да се въздържат от закупуването на подаръци…поне в началото. С времето, когато има повод или заслуги, подаръкът придобива друг смисъл и носи различна емоция.


Нашата цел!
Вярваме и знаем, че е възможно до всяко дете да има човек, на когото детето да може да разчита. Човек, който да нарече свой приятел. Също така вярваме, че всеки от нас има с какво да бъде полезен и да помогне на дете в нужда. Защото доброволец е както този, който пътува с нас и се сприятелява с децата, така и онзи, който няма време да пътува, но помага в намирането на работа или професионален образователен/ обучителен курс за младежите, напуснали институциите.


Допълнителни материали може да откриете в нашата "Библиотека"!

За всички останали въпроси можете да ни пишете в нашия онлайн чат, където ще споделим опит и ще дадем съвет. Там можем да ви помогнем и с консултация с психолог, ако имате колебания как да постъпите в определена ситуация с дете.

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!