Мрежа от 500 активно ангажирани доброволци
подкрепят дългосрочно 400 деца, живеещи в 18 институции в страната
с над 2000
подарени дни всяка година
16 учители, работещи за функционална грамотност на децата

Час по функционална грамотност

20.00 лв.

Пътуване на доброволци с кола

70.00 лв.

Пътуване на доброволци с автобус

210.00 лв.

Валентинка с дарение

Подари картичка за 8-ми март

Подари добрина за рождения ден на приятел

Честит 9-ти рожден ден, Подарете книга!

Каузата на фондация "Подарете книга" е създаването на мрежа от доброволци, които работят с деца, лишени от родителска грижа. Доброволците общуват с децата като приятели и ментори, помагат им с уроците или просто със съвети и насърчаване да четат повече или да се върнат към образованието си.
От доброволческа инициатива, работеща без бюджет, след 8 години "Подарете книга" се е превърнала в една от най-значимите доброволчески организации със стотици доброволци, пътуващи всеки месец до своите приятели в домовете и стотици успешни истории на деца, намерили своя път благодарение на тези месечни срещи. Затова и инициативата вече е по-известна като "Подари време", а платформата podarivreme.org е пътят, по който всеки, готов да подари от времето си, може да се включи. 
Научи повече за нас на https://www.podarivreme.org/ или разгледай отчетите ни за дейността по-долу.