Стипендията

Какво е Стипендията?

Стипендията на "Подарете книга" е предизвикателство, което отправяме към децата и техните ментори-добрволци. Всяко дете на възраст от 8 до 18 години има възможност да си постави цел от предварително даден списък с цели и заедно с неговия доброволец да работят за постигането ѝ. Всяко дете, постигнало целта си в срок, ще получи еднократна стипендия от 100 лв., след което има право да се включи отново с друга цел!

Как?

За да участвате с дете в Стипендията, не е нужно детето да е най-силното, най-бързото или отличник на випуска. Изисква се само да има желание и постоянство и да си постави достатъчно мотивиращо, но едновременно с това постижимо лично предизвикателство, което с усърдна работа и помощ от доброволец да постигне в срок. В Стипендията няма съревнование и всички, които постигнат целта си, ще получат награда! Най-хубавото е, че всеки сам може да избере предизвикателството, което го мотивира в зависимост от силните и слабите му страни!

 

1.  Избери предизвикателство от зададения списък или ако искаш да постигнеш нещо друго, което не виждаш в списъка, го обсъди с доброволеца си.

2.   Попълни формуляра за записване (попълва се от доброволеца). Важните неща, които трябва да отбележите, са колко време ще работите по целта и периода на отчитане.

3.   Работи за постигане на целта и отчитайте редовно прогреса си чрез формуляра за отчитане на прогрес.

4.   Браво, ти положи труд и усилия и заслужи стипендията си! Гордеем се с теб!

 

Пример: Ивана иска да участва в Стипендията и обсъжда това с един от любимите си доброволци - Калина. Калина и Ивана заедно решават, че е най-добре Ивана да подобри своя английски, защото е полезно умение за бъдещето. Заедно си поставят следната цел - „Ивана ще завърши успешно онлайн обучение за ниво А1 по английски“ в срок от 5 месеца. За да постигне целта си Ивана всяка сутрин ще прави по 3 упражнения от учебната тетрадка, ще гледа по 2 видео урока и ще учи 15 нови думи, а веднъж в седмицата ще си правят с Калина видеоразговор, където заедно ще преговарят наученото. След всяка среща Калина отбелязва новите постижения във формуляра. След по-малко от четири месеца вече са постигнали целта и Ивана получава първата си стипендия! Е, време е за ново предизвикателство! :)

Няма да е лесно, но зависи изцялото от теб да постигнеш целта си! Състезаваш се единствено със себе си. Поставяй такива цели, които са съобразени с твоите лични умения и способности.

Да започваме!


Важно! Всяка от дейностите трябва да е отчетима:

За KhanAcademy детето трябва да влезе в класната стая на Подарете Книга (ключ WSRKR3CD), за да можем да виждаме постиженията.

Ако част от дейностите са извън тези две платформи, доказателствата могат да бъдат под формата на снимки, видео или други дигитални формати. Например: ако се изработва плакат, рисунка или презентация, доброволецът трябва да я качи в отчетната форма.

 

 

Ако готовите предизвикателства не ти допадат, можеш да измислиш свое предизвикателство заедно с твоя доброволец! Изберете такава цел, която не е много под или над нивото ти. Напишете поне 5 дейности, които трябва да са постигнати преди да може да се каже, че си постигнал целта. Важно е всяко от тези неща да бъде реално измеримо и да можеш да покажеш доказателство, че си извършил всяка дейност докрай. Хубаво е да завършва с дейност, която обобщава целта - т.нар финален проект, който да ни докаже, че наистина си се постарал и заслужаваш Стипендията!

 

Пример: Искаш да станеш по-добър по Математика.

За целта с твоя доброволец трябва да си поставите ясна и измерима цел, като „Да се науча да решавам квадратни уравнения“.

Следва да си напишете дейности - 5-6 конкретни стъпки, които ще предприемеш, за да изпълниш целта:

  1. Да прочета всички уроци по темата от учебника по Математика 
  2. Да изгледам всички видео уроци по темата в Khan Academy
  3. Да решавам всеки ден по 10 квадратни уравнения
  4. Да правя всяка седмица онлайн тест с доброволеца си, за да обсъдим напредъка ми и да ми помогне
  5. След 3 месеца ще направя голям тест непознати 15 уравнения.

 

Този сайт използва "бисквитки" ПРИЕМАМ