БРЕЗОВО

Младежите от ЦНСТ-Брезово също се опасяват, че детството им ще мине без родители, а после ще останат сами на улицата. Но въпреки всичко са изпълнени с надежда и гледат усмихнато към бъдещето. Обичат да четат всяка обедна почивка. Някой от тях само ги разглеждат, но са създали навици за общуване с книгите. Елате да почетете с тях!

АДРЕС:

ЦНСТ "Дом за нашите деца", гр. Брезово, Общ. Брезово, Обл. Пловдив

Теодора

Мениджър фондонабиране
teodora@podaretekniga.org
+359 (0) 882 750 211

Ралица

Координатор за Брезово
ralitza@podaretekniga.org
0884290889

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!