СОФИЯ - ЛЮЛИН

АДРЕС:

гр. София, ул. Крим 26-28

София

Координатор за Лом
sophie@podaretekniga.org
+359 (0) 898 740 091

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!