КОЛЕДНАТА РАБОТИЛНИЧКА НА ПОДАРЕТЕ КНИГА

Благовеста

Основател и председател
blagovesta@podaretekniga.org
+359 (0) 897 443 204

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!