ЗЕЛЕНИКОВО

АДРЕС:

"с. Зелениково, общ. Брезово ул. ""25-та"" №30"

ТЪРСИ СЕ:

19

Теодора

Мениджър фондонабиране
teodora@podaretekniga.org
+359 (0) 882 750 211

Веселка

Координатор за Зелениково
veselka@podaretekniga.org
+359 (0) 888 219 331

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!