РАКОВСКИ

АДРЕС:

гр. Раковски, ул. "Верона" № 4

Теодора

Мениджър фондонабиране
teodora@podaretekniga.org
+359 (0) 882 750 211

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!