БОРОВ КАМЪК

Мария

Координатор за Лом
maria@podaretekniga.org
+359 (0) 888 236 917

Герасим

Координатор за Лом
gerasim@podaretekniga.org
+359 (0) 988 718 273

София

Координатор за Лом
sophie@podaretekniga.org
+359 (0) 898 740 091

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!