ДРАГОМАН

АДРЕС:

ул.”Христо Ботев” №19

Магдалена

Координатор за Драгоман
magdalena@podaretekniga.org
+359 (0) 887 508 629

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!