МЕЗДРА

В ЦНСТ-то в Мездра живеят част от приятелчетата ни от Лом. И сме емоционално привързани към тях и много, ама много искаме до всяко едно да има доброволец! Не се бави... ела с нас!

АДРЕС:

ул. "Димитър Благоев" 15

Иван

Координатор за Мездра
ivan_mateev@podaretekniga.org
+359 (0) 888 086 974

Любов

Координатор за Мездра
Liubov@podaretekniga.org
+359 (0) 878 997 998

Моника

Почетен координатор

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!