САМОКОВ

Започнахме да посещаваме ЦНСТ-то в Самоков, защото там преместиха доста от децата, които ние вече познавахме от дома в Доганово. И с много голямо удоволствие установихме, че в новата къщичка децата се чувстват дори още по-добре. Растат спокойни и щастливи. Наблягат на ученето, добрата хигиена, а дори умеят и да готвят. Но няма нужда да ви разказваме повече... Елате и се запознайте с тях!

АДРЕС:

гр. Самоков

Лиляна

Координатор за Самоков
lilyana@podaretekniga.org
+359 (0) 899 915 449

Петя

Координатор за Самоков
petya.a@podaretekniga.org
+359 (0) 884 741 321

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!