ВАРНА

Във Варна посещаваме един от Центровете за настаняване от семеен тип. Децата там са на възраст между 7 и 18 години и имат различни интереси. Някой от тях се занимават предимно със спорт, а други наблягат на образованието си, но всяко едно от тях с нетърпение чака следващата среща с доброволците на ПОДАРЕТЕ КНИГА.

АДРЕС:

ул. "Невен" 6

Петя

Координатор за Варна
petya@podaretekniga.org
+359 (0) 898 972 885

Това наше събитие се оказа много популярно сред доброволците. И за да може броят на доброволците да не надвишава този на децата, те молим да се запишеш за друга дата/дом. Благодарим ти!